ZOLLEX windshield glue 310 ml (BL-3000) Лепило за лепене на стъкло.

PDFPrint
Лепило за лепене на стъкло. Подходящо за автомобили с и без въздушни възглавници. Начин на използване: Изчистете стъклото и повърхностите с препарата. Нанесете лепилото и изчакайте 15 минути. Автомобилът може да се използва след 3 часа. Препоръчително е изчакването на 24 часа. Продуктът е предназначен за професионално използване. Да се съхранява на прохладно и сухо място. Срок на годност: до 18 месеца след датата на производство при 20 С. Опасност: Съдържа 4 4’ дифенилметан диизоцианат. Може да доведе до раздразнение на лигавицата, кожата и очите. При вдишване може да доведе до алергия, астма или затруднено дишане. Не вдишвайте парата. В случай на недостатъчна вентилация, се използват средства за защита на дихателните органи - защитни ръкавици, дрехи, очила, маска. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Внимателно измийте с вода за няколко минути. Ако използвате контактни лещи ги свалете. Изхвърлете съдържанието в съответните контейнери. Съдържа изоцианати. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Form not found or is not published

Sales price
Цена / kg:
Description

Лепило за лепене на стъкло. Подходящо за автомобили с и без въздушни възглавници. Начин на използване: Изчистете стъклото и повърхностите с препарата. Нанесете лепилото и изчакайте 15 минути. Автомобилът може да се използва след 3 часа. Препоръчително е изчакването на 24 часа. Продуктът е предназначен за професионално използване. Да се съхранява на прохладно и сухо място. Срок на годност: до 18 месеца след датата на производство при 20 С. Опасност: Съдържа 4 4’ дифенилметан диизоцианат. Може да доведе до раздразнение на лигавицата, кожата и очите. При вдишване може да доведе до алергия, астма или затруднено дишане. Не вдишвайте парата. В случай на недостатъчна вентилация, се използват средства за защита на дихателните органи - защитни ръкавици, дрехи, очила, маска. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Внимателно измийте с вода за няколко минути. Ако използвате контактни лещи ги свалете. Изхвърлете съдържанието в съответните контейнери.  Съдържа изоцианати. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.