AUTOMECHANIKA Frankfurt 2017

От 13 до 17 септември се проведе водещата и най-голямата в света изложба на стоки и услуги за автомобилен сервиз, която е уникална по своя широчина и дълбочина на асортимента - Automechanika Frankfurt 2017. Automechanika – това е място на среща на представители на международната автомобилна промишленост от целия свят. И разбира се, нашата компания не е могла пропусне това събитие.

През тази година компанията Zollex™ бе представена не само като доставчик на стоки, но и също така като производител на продукция на високо европейско ниво, с което е привличала към себе си още повече внимание от страна на посетителите. Предлагам на вашето внимание малко снимки и ви очакваме у нас на гости на други изложби.