За нас

 

Търговско-промишлена група «Zollex» бе създадена през 2005 година. Основното ѝ направление е разработването, производството и продажбата на автомобилните стоки за различни цели.

Днес търговско-промишлена група «Zollex» е една от най-големите и най-модерните компании, която се специализира в производството на филтри, автомобилни резервни части, аксесоари, автомобилни лампи, автомобилна химия с високо качество.

Успехът на търговско-промишлена група «Zollex» дължи на енергична дейност на научните работници на компанията, посоката на която се концентрира върху постоянното търсене и въвеждането на най-новите технологии в производството на продукти под търговската марка «Zollex». Ето защо непрекъснат контрол и подобряване качеството на продуктите, внедряване на съвременни технологии , което позволява да разшири обхватът на пазара, да задоволи потребностите и търсенето на купувачите са приоритетните и първостепенните задачи.

Широка гама най-новите лабораторни изследвания и изпитания по време на производството позволява точно определяне на експлоатационните характеристики на произведената продукция. Високо качество и контрол на цялата продукция се извършва в съответствие със стандартите TQM (Total Quality Management), което е потвърдено от международните стандарти ISO 9001:2000 и сертификати VDA 6.1. Европейската компания «Zolleks Avto d.o.o» е главен орган, контролиращ качеството, защото изисквания за качество в страните от ЕС по-високи, отколкото в страните от ОНД. Продуктите се пускат в производство след окончателното одобрение на отдела за контрол на качеството на компанията «Zolleks Avto d.o.o».

С течение на времето и производството и самата група значително се разшириха. Основната задача на търговско-промишлена група «Zollex» е развитие на разпределителната мрежа в тези региони. Компанията редовно участва в международни изложби да популяризира своите продукти и намира нови партньори.

През 2009 година се появи съкратено название на търговско-промишлена група «Zollex» – «ZX» и бе патентовано допълнително пълно изписване на търговската марка «ZX Zollex». Но на самата продукция може да се използва съкратено и пълно название на марката.

Групата «Zollex» строго се придържа своята търговска политика и формирането на дилърската мрежа, а именно един дилър в един регион. Работа с един официален представител в един регион позволява стриктно контролира движението на търговията и ценова политика през цялата територия, да взема под внимание всички желания на клиентите и да се осигури само висококачествени и сертифицирани продукти за директни дилърски цени. Високо оценявайки стабилни партньорски отношения с дистрибутори, компанията насърчава стремежа към иновации и съвместно решаване на проблеми.

Групата «Zollex» особено оценява партньорски отношения с всички дистрибутори в различни части на света и силно допринася за съвместно решение на тактически и стратегически цели. За това са разработени програми, предназначени за насърчаване и увеличаване на продажбите на продукти «Zollex» във всеки регион: бонус програми, рекламна подкрепа и всички видове насърчавания на продажбите. За работниците на компанията непрекъснато се провеждат семинари за подобряване на техните професионални умения. Компанията редовно спонсорира клубове и организации в масови спортни мероприятия. Това увеличи популярността и признанието на TM «Zollex» сред купувачите.

Zollex- е най-добрата комбинация от високо качество, надеждност, добра репутация и разумна цена.